pozycjonowanie aplikacji mobilnych

pozycjonowanie aplikacji mobilnych

Działając Goal – Achievement Through The Fish Bone Snowball

Każdy ma cel na uwadze, gdy przyjeżdżają do Los Angeles. Od czyni go wielkim w dobrych filmów lub pracy z określonymi podmiotami, po prostu będąc w stanie zapłacić czynszu poprzez wykonywanie. Jednak powodem, dla którego większość ludzi nie uda się osiągnąć swoje cele jest prosta. Tak czy nie zostały one odpowiednio opracowany plan na sukces i mieć plan, ale nie wprowadziły go w odpowiednim czasie. Nie może być wiele przyczyn takiego stanu rzeczy. To może być brak informacji o tym, co zrobić, frustracji z innych niepowodzeń, a nawet tylko o prawdziwe życie w drogę.

W przychodzi pojęcie Fish Bone Snowball. Choć nazwa jest głupie, że pomysł nie jest. Fish Bone to graficzne przedstawienie planu działania z celem na górze (szef ryb) oraz kroki, aby osiągnąć ten cel zejście ciała. Pamiętaj, że podczas wypełniania swojego ciała ryb, można umieścić kroki w celu łatwości. Innymi słowy, umieścić najprostsze czynności w dolnej części tabeli. Powodem, dla którego kładziemy najprostsze kroki na dole jest dać sprzężenie zwrotne dodatnie, kiedy zakończyć etap i daje poczucie rozpoczynających realizację. Będzie ono opierać na sile, jak śnieżki toczenia w dół wzgórza.

Gdy cele i etapy są umieszczone na wykresie, spojrzeć na kalendarz i umieścić datę zakończenia obok każdego z etapów, a obok bramki. Przede wszystkim upewnij się, że wykonując swoje czynności i cele w terminie wybranym, nawet jeśli trzeba zatrzymać się przez całą noc, aby to zrobić. Pozwoli to osiągnąć kilka rzeczy. Po pierwsze, jeśli jest to szczególnie bolesne, aby zrobić krok, to będzie nauczyć się trochę szybciej wykonać następny krok. Po drugie, to pokazuje, że może to być osiągnięte przez jakiś osobistego poświęcenia. Zapraszam do wypełnienia więcej niż jeden wykres dla różnych celów masz. Jeśli naprawdę chcesz ruszyć, aby po jednym dla każdej bramki trzeba, a następnie umieścić je na ścianie lub na tablicy ogłoszeń. Następnie mają łańcuch łączący je do schematu swoich celów, ponownie w kolejności łatwością. Poza tym patrząc chłodnym, psychologicznie to usunięcie wszystkich przeszkód dla osiągnięcia swoich celów. Będziesz miał cały plan sukcesu pisał tuż przed tobą. Wtedy będzie Twoim zadaniem jest ją wykonać.

[Http://www.ToLiveAndActInLA.com]

Żyć i działać w LA

Artykuł dzięki:

Author: freespot.pl

Share This Post On